fredag 23 april 2010

Ledarskap - ett laddat ämne

Ledarskap... Jag har funderat mycket på det här ordet. Hur det kan betyda så många olika saker. Hur några människor kan se en diktatorisk, militärisk figur framför sig när man nämner ordet medan andra ser en omtänksam och vänlig figur. Hur ett ord kan vara laddat med så mycket negativ eller positiv energi.

Jag kan tycka att hästvärlden tyvärr har hamnat på efterkälken i den här frågan. Ett synsätt som känns helt förlegat präglar fortfarande många av de människor som rör sig kring hästar. Hur kan det ha blivit så?

Jag kommer inte att skriva hur jag ser på ämnet. Inte riktigt än. Först tänker jag ställa två frågor. Två frågor som kräver lite tid och eftertanke för att besvara. Skriv gärna ned dina svar, det kan vara intressant att ha kvar och se hur dina svar kanske utvecklas och förändras ju längre du tänker på frågorna.

Tänk tillbaka på din egen skoltid. Hur var de lärare som du idag minns med glädje och respekt? Vilka egenskaper hade de?

Tänk så på ditt arbetsliv och de chefer du haft. Vilka har stimulerat dig och fått dig att känna dig engagerad och delaktig i jobbet? Vilka har fått dig att känna dig deprimerad och oengagerad? Vilka egenskaper hade dessa chefer?