fredag 3 augusti 2012

En tanke...

Jag får alltid många tankar och insikter när jag sitter på mina hästar, kanske är det en sammanlänkning som får dessa insikter att uppstå? En sammanlänkning med hästen och att därigenom få ta del av deras sammanlänkning med naturen runt omkring och inom oss?
 Tanken för dagen handlade om skolning. Vad är ditt syfte med skolningen? Är det lydnad eller kommunikation? Svaret är helt avgörande för resultatet av skolningen.

1 kommentar: